LCM's Site Map

LCM's Site Map

How to find your
way around LCM

 

RENCANA KESELAMATAN ALLAH YANG SEDERHANA

Home ] Up ]

This site is best viewed at a minimum screen resolution of  1024 X 768Who was and is Jesus Christ?

Who was and is Jesus Christ?


Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM

Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM


The Gospel of
Jesus Christ ...


God's Simple Plan Of Salvation In Many Different Languages
(30 languages so far)

How To Be
Born Again in ...


English
Afrikaans
Albanian - Shqip
Arabic - Arabic
Simplified Chinese - Simple Chinese
Deutsch - German
Français - French
Hellenica - Greek
Hebrew - Hebrew
Hindi - Hindi
Telegu - Indian
Bahasa Indonesian
Tagalog Indonesian
Italian
Japanese - Japanese
Korean - Korean
Lithuanian - Lithuanian
Macedonian- Macedonian
Pohnpeian Micronesian
New Guinean
Norwegian
Philippines - Cebuano
Philippines - Ilonggo
Portuguese
Polish
Russian - Russian
Espańol - Spanish
Swahili

Ukrainian - Ukrainian
Vietnamese - Vietnamese


Other Popular
Links

Currently highlighted on LCM

Currently highlighted on LCM


Click here to learn the latest about our work at Windward Bible Church

Learning more about Windward Bible Church

Robinsons' Prayer Requests

Robinsons' Prayer Letters and Periodic Updates


View comments left by visitors from all over the world

Click here to view our Visitors' Journal to read comments from 2002 through the present.

To make your own entry, click on the "Visitors' Journal" link here or under our top banner on any page.


Learn more about Carriacou, Grenada, including the current
time and weather

 

Liming by the sea


You can even take
a virtual tour!

 


Tourist Information
About Carriacou, Grenada


Sunny beaches on Carriacou


 

God's Simple Plan of Salvation in Lithuanian
(How to Be Born Again by Faith in Jesus Christ and His Finished Work)

(The Gospel of Jesus Christ
e-Tract
in Many Different Languages)

Thanks to Robert Ford Porter, Litt.D., Chairman, Lifegate, Inc., Monrovia, for permission to use these wonderful tracts here on LCM.

This page provides the tract in Afrikaans. Check the links at the top of this page to find the tract in other languages. I plan to add other languages soon. In the meantime, if your native language is not found, please click here to go to Lifegate's website that has more languages available.
 


First, Who is Jesus, and What Did He Do?

Dear Precious Visitor,

As a pastor, minister of the gospel, and missionary, I cannot stress the following enough. It is absolutely imperative that each person know exactly who Jesus is and what He has done before they put their faith in Him. The Bible warns that there is a false Gospel that promotes another 'Jesus.' (Galatians 1:6-9 and 12 Corinthians 11:4) That gospel and Jesus can do nothing for you but deceive you. The true Jesus that provides true salvation is identified as follows.

Briefly and simply stated, Jesus is God the Creator who clothed Himself in human flesh. (John 1:1-3, 14.) He is also the 'Lord' of Abraham (John 5:18, 8:56, and 10:30-33) who gave the Law to Moses (Exodus 3:14, John 8:58) in the Old Testament. He was also resurrected bodily on the third day according to the Scriptures. (Luke 24:36-43, John 20:26-29, and 1 Corinthians 15:3-4) This is the Jesus in whom our trust must be placed. (Romans 10:9-10)

You may click here to learn more in detail about who Jesus was and is, and what He did and is doing.


RENCANA KESELAMATAN ALLAH YANG SEDERHANA

Mielas mano drauge, noriu užduoti Tau svarbiausią gyvenimo klausimą. Nuo Tavo atsakymo priklausys, kaip praleisi amžinybę – džiaugsme ar sielvarte. O klausimas yra toks: Ar Tu esi išgelbėtas? Neklausiu Tavęs, ar esi geras, ar lankai kokią nors bažnyčią. Klausiu tik - ar esi išgelbėtas? Ar esi tikras, jog po mirties keliausi į dangų?

Dievas sako, jog, norint patekti dangun, žmogus pirmiausiai turi atgimti. Jono 3:7 Jėzus pasakė Nikodemui: “Jums būtina gimti iš naujo”.

Biblijoje atrandame Dievo planą, kaip gimti iš naujo ir būti išgelbėtam. Jo planas nėra sudėtingas! Tu gali būti išgelbėtas dar šiandien. Paklausi - kaip?

Visų pirma, brangus mano bičiuli, turi susivokti, jog esi nusidėjėlis. “Visi žmonės nusidėjo ir stokoja Dievo garbės” (skaityk Laiške Romiečiams 3:23).

Kadangi esi nusidėjėlis, esi pasmerktas mirčiai. “Nes nuodėmės atpildas yra mirtis” (skaityk Laiške Romiečiams 6:23). Dėl nuodėmės Tu pasmerktas būti pragare, amžiams atskirtas nuo Dievo.

“…žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to – teismas” (skaityk Žydams 9:27).

Tačiau Dievas Tave taip stipriai mylėjo, jog atidavė už Tave savo viengimį Sūnų Jėzų, kad Jis prisiimtų Tavo nuodėmes ant savęs ir mirtų vietoj Tavęs: “Nes Tą [Jėzų, kuris nepadarė nė vienos nuodėmės], kuris nepažino nuodėmės, Jis padarė nuodėme dėl mūsų, kad Jame taptume Dievo teisumu” (skaityk 2 Laiške Korintiečiams 5:21).

Jėzus turėjo pralieti savo kraują ir mirti. “Nes kūno gyvybė yra kraujyje” (skaityk Levito arba Kunigų knygoje 17:11). “<…> o be kraujo praliejimo nėra atleidimo” (skaityk Laiške Žydams 9:22).

“O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kol tebebuvome nusidėjėliai” (skaityk Laiške Romiečiams 5:8).

Nors mums sunku suvokti, kaip Dievas tai padarė, tačiau Jis pasakė, jog uždėjo mano ir Tavo nuodėmes ant Jėzaus ir Jis mirė vietoje mūsų. Jis tapo mūsų pakaitalu. Tai tiesa. Dievas negali meluoti.

Paklausyk, “Dievas <…> dabar įsako visur visiems žmonėms atgailauti” (skaityk Apaštalų darbuose 17:30). Atgaila – tai mąstymo keitimas, kai žmogaus mintys sutinka su Dievo mintimis, kai žmogus pripažįsta, jog yra nusidėjęs, ir taip pat pripažįsta ir sutinka su tuo, ką Jėzus dėl jo padarė ant Kryžiaus.

Apaštalų darbuose 16:30-31 skaitome apie kalėjimo prižiūrėtoją, filipietį, kuris klausė Pauliaus ir Silo: “Ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?”. O tie jam atsakė: “Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas…”

Paprasčiausiai tikėk juo – tikėk, kad Jis paėmė Tavo nuodėmes, kad mirė vietoj Tavęs, buvo palaidotas, o trečią dieną Dievas Jį prikėlė. Jo prisikėlimas – tai galinga garantija, jog Jėzų Kristų išpažinęs savo Gelbėtoju tikintysis turi amžinąjį gyvenimą.

“Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią patapti Dievo vaikais, - tiems, kurie tiki Jo vardą” (Jono 1:12).

“Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas” (Romiečiams 10:13).

“Kiekvienas” reiškia ir Tu. “Bus išgelbėtas” reiškia ne “galbūt ir bus”, ne “gali būti”, o tikrai bus išgelbėtas.

Jei suvoki, kad esi nusidėjėlis, nesvarbu, kur dabar bebūtum, atgailauk, nukreipk savo širdį į Dievą maldoje.

Luko 18sk. 13eil. minimas nusidėjėlis meldėsi, sakydamas: “Viešaptie, pasigailėk manęs nusidėjėlio”. Ir Tu melskis panašiai. Sakyk: “Dieve, žinau, kad esu nusidėjęs.

Tikiu, jog Jėzus mirė ant kryžiaus už mane. Tikiu, jog Jo pralietas kraujas, Jo mirtis, kapas ir Jo prisikėlimas buvo dėl manęs ir man. Tiesiog dabar priimu Jį kaip savo Gelbėtoją. Dėkoju, kad atleidi man mano nuodėmes. Dėkoju už išgelbėjimo ir amžinojo gyvenimo dovaną. Žinau, jog tai ateina iš Tavo didelio gailestingumo ir malonės. Amen.”

Tiesiog pasitikėk Dievo žodžiais ir žinok bei skelbk, jog esi išgelbėtas tikėjimu. Tikėk savo išgelbėjimu. Tavęs išgelbėti negali jokia bažnyčia, jokia ložė. Netgi geri darbai negali to padaryti. Atmink, gelbsti tik Dievas. Jis tai atlieka nuo pradžios iki pabaigos.

Dievo išgelbėjimo planas yra paprastas: Tu esi nusidėjėlis, todėl, netikėdamas, jog Jėzus mirė vietoj Tavęs ir už Tave, amžinybę praleisi pragare. Tikėdamas Juo kaip savo nukryžiuotu, palaidotu ir prisikėlusiu Gelbėtoju, Tu gauni ne tik nuodėmių atleidimą, bet ir amžinojo gyvenimo dovaną per tikėjimą.

Tu gali sakyti: “Tai negali būti taip paprasta”. Gali, ir dar kaip. Taip sako Šv. Raštas. Toks yra Dievo sumanymas. Bičiuli mano mielas, verčiau jau patikėk ir priimk Jėzų kaip savo Gelbėtoją dar šiandien.

Jei Tau iš pirmo karto sunku tai suprasti, nenuleisk rankų. Skaityk šį bukletą tol, kol suprasi. Tavo siela brangesnė už visą pasaulį.

“Kokia gi žmogui nauda, jei jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai?” (Morkaus 8:36).

Būk užtikrintas savo išgelbėjimu. Prarasdamas savo sielą, prarasi dangų, prarasi viską.

Prašau, leisk Dievui išgelbėti Tave tiesiog šią akimirką.

Dievo jėga iš tiesų išgelbės Tave, palaikys tavo išgelbėjimą, įgalins Tave gyventi pergalingą krikščionišką gyvenimą. “Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti” (1 Korintiečiams 10:13).

Nepasikliauk savo jausmais. Jie nuolatos kaitaliojasi. Laikykis Dievo pažadų. Jie niekada nesikeičia. Išsigelbėjus dvasinio augimo palaikymui būtini trys dalykai, kuriuos derėtų praktikuoti kasdien. Tai

Malda – kalbėkis su Deivu;

Biblijos skaitymas – Dievas prabils Tau per savo Žodį;

Liudijimas – pasakok apie Dievą kitiems.

Paklūstant Viešpaties Jėzaus Kristaus nurodymui, Tau derėtų pasikrikštyti. Krikštas – tai viešas Tavo liudijimas ir išgelbėjimo ženklas. Nedelsdamas susirask bažnyčią, kurioje pamokslaujama iš Biblijos ir ja tikima, ir lankyk ją. “Nesigėdink mūsų viešpaties liudijimo…” (2 Timotiejui 1:8).

“Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir Aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje” (Morkaus 10:32).

Copyright: Robert Ford Porter, 1991


Dear Beloved of God,

If you have read, understood, believed, and followed the instructions given above, congratulations. Upon the Authority of the Word of God, you should have the assurance that you have been born again!

Though it is by no means necessary, the Pastor of Windward Bible Church (also the webmaster of LCM) would be encouraged to hear that you have been saved by grace through face in Jesus Christ and His finished work. Please drop him a short e-mail the tell him so (in English only as I cannot understand any others). I assure you. Your e·mail address will not be placed on any mailing list or shared with others, unless you specifically request it.

If you live in a Muslim or Communist country, or any other place that may be hostile to the Good News of Jesus Christ and His finished work, I fully understand that you may not want to have someone communicating back to you with e-mails that could possibly be intercepted by others. Thus, I will not send you any e·mails or anything else if you state that.

Yet, it is important that you tell someone about your new faith in Christ. You should not be ashamed of who Jesus is to you now. (Psalm 107:1-2, Luke 9:26, Romans 1:16) If you tell me, I will endeavor to pray for you and have those in our local assembly of Windward Bible Church to also pray for you. The information on how to contact me is available on my Contact Us page.

As a new member of God's personal family, you should seek out a good church and fellow believers with whom to fellowship. You should also take the first step in following the Lord as a disciple, which is identifying yourself as a believer that has been born again by the spirit of God. That step is simply following the Lord in believers baptism by immersion in water that symbolizes your death to your old way of life, and your spiritual rebirth and walking in the new life God has given you. (Romans 6:1-3)

If you live in an area where there is no church that faithfully teaches the Bible, I suggest that you attend our services virtually by listening to our messages in MP3 format posted here on LCM. Click here to go to that page. We simply strive to explain the Scripture verse by verse so that those that listen can grow and be transformed by the miraculous teaching of God's word.

May the Lord help and encourage you as you now walk with Him.

Looking up for Him,
Walter Robinson II
Pastor of Windward Bible Church
and The Webmaster of LCM
December 14, 2004


Form to Send Feedback to Pastor Robinson

I am sorry, but I can only
read and understand English

Feedback form for this page has been disable due to spammers who have been trying to leave links to various unscrupulous websites! I am sorry for any inconvenience. If you still wish to communicate with me, you may do so through my contact page. I would like to hear from those who would to communicate with me. Please click here to go to the page that will enable you to contact me.  I pray that each spammer that tries to leave spam links on my website will at least have their computers destroyed.

NOTE!
If you wish to correspond more more directly with
Pastor Robinson, send him an e·mail by clicking here.

Hit Counter


Revised: January 08, 2008.

LCM's Quick Links

All material posted on LCM is free for your information!

I hope you
enjoy your visit!


Chose Your Language


 

What We Believe, and Why

What We Believe


Please Be Partners With Us By Praying For Us!

Use the following to go to the page to send your gift. Nothing is too small. All is appreciated.

Click here to ...
Click Here to Send a Gift to Help Support Us
if you wish to
help support LCM

Thanks a head of time!


Click here to contact Us
Send LCM email

Please pray for LCM's web ministry daily.


Hate spam?


LCM Specific Search Tools

LCM's Specific
In-depth Search Tools

Search LCM:


More Specific Search Tools:


LCM has had

~
Visitors &

~

Page Views Since
 June 11, 2001

Click here to learn more
about LCM's website.


For the safety and assurance of our visitors, LCM is rated by and registered with the Internet Content Rating Association

Click here to check out our ICRA rating.


  Gospel of Jesus Christ ] Windward Bible Church ] What We Believe -- And Why ] Robinsons' Prayer Letters and Updates ] Robinsons' Prayer Requests ] About Carriacou, Grenada ] Tourist Information for Carriacou ] Virtual Tour of Carriacou ]
 
  Home ] About Us ] Contact Us ] Report a Broken Link ]
  Copyright © 2000 Last Chance Ministries. All rights reserved.